Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz 5 ana grup altında toplanmıştır;

Muhasebe Hizmetleri   
 • Vergi mevzuatına ve Tek düzen hesap planına (TDH) uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
 • 5024 Sayılı Yasa çerçevesinde enflasyon muhasebesi
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama
 • Stok ve Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (Fiili stok ve sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Yazılım seçimi ve muhasebe sisteminin kurulup geliştirilmesi
 • Transfer fiyatlandırması çalışmaları
KDV ve Diğer Dolaylı Vergiler Hizmetleri  
 • Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması

Kurumlar ve Gelir Vergisi Hizmetleri 

 • Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi ile aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması
 • E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
Bordro Hizmetleri
 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
 • Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
 • Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
 • İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
 • İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 • Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
Diğer Şirket İşlemleri
 • Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması
 • Anonim Şirketlerin genel kurul toplantıları için gerekli işlemlerin yapılması
 • Şirketlerin tasfiye sürecine başlatılması ve takibi
Go to top