• İş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında müşavirlik
  • Mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi
  • İş ve sosyal güvenlikle ilgili davalarda şirket avukatlarına yardımcı olunması, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi
  • İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları bildirmek
  • Asgari işçilik uygulamaları danışmanlığı
Go to top